Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments i calendari d'avaluació de TFGs


NOTA IMPORTANT: tota la informació que hi ha en aquesta web fa referència al cas de fer un únic TFG de la suma dels crèdits (que és el que fareu tots els estudiants, segons ens consta). En cas de què feu 2 TFGs independents, un per cada titulació (cosa que creiem que no fareu cap estudiant), el calendari i procediment d’avaluació seria el que indiqués cadascun dels centres.

 

PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ DE TFGs SEGONS LA MODALITAT

 

 • Modalitat A:  TFGs realitzats a la UPC. Els passos són:
 1. CFIS nomena un tribunal de la UPC.
 2. L’estudiant diposita la memòria del TFG en PDF (*).
 3. L’estudiant fa una defensa/presentació oral davant del tribunal de la UPC.
 4. El tribunal de la UPC avalua el TFG en base a la defensa i la memòria del TFG. Hi haurà una qualificació per al TFG en l’expedient de cada titulació.

 

 • Modalitat C: TFGs realitzats en mobilitat a una altra Universitat. Els passos són:
 1. CFIS nomena un tribunal de la UPC.
 2. L’estudiant diposita la memòria del TFG en PDF (*).
 3. L’estudiant fa obligatòriament una defensa/presentació oral a la institució de destí en el format que estableixi el director del TFG al destí.
 4. El director de destí envia al CFIS un informe d’avaluació, seguint el “template” que estableixi el CFIS, on es recollirà l’avaluació del treball realitzat, de la memòria i de la defensa, i on es certificarà que efectivament s’ha portat a terme aquesta defensa oral.
 5. El tribunal de la UPC avalua el TFG en base a la memòria del TFG i l’informe d’avaluació del destí. En aquest cas l’estudiant no ha de fer cap defensa oral davant del tribunal de la UPC ni presentar-se davant d’ell, a no ser que se li requereixi amb una antelació suficient. Hi haurà una qualificació per al TFG en l’expedient de cada titulació.

 

 •  Modalitats B i D: TFGs realitzats en mobilitat a un centre no universitari (NASA JPL, NASA Goddard, CSEM, JAXA, Thales). Els passos són:
 1. CFIS nomena un tribunal de la UPC.
 2. L’estudiant diposita la memòria del TFG en PDF (*).
 3. El director de destí envia al CFIS un informe d’avaluació, seguint el “template” que estableixi el CFIS, on es recollirà l’avaluació del treball realitzat i de la memòria.
 4. L’estudiant fa una defensa/presentació oral davant del tribunal de la UPC.
 5. El tribunal de la UPC avalua el TFG en base a la defensa, la memòria del TFG i l’informe d’avaluació del destí. Hi haurà una qualificació per al TFG en l’expedient de cada titulació.

 

(*) El dipòsit de la memòria del TFG en PDF es farà mitjançant una eina informàtica sobre la qual informarem més endavant. 

 

CALENDARI DE TFGs - Tardor 2018/2019


Abans del 7 de gener 2019: tots els estudiants han de comunicar a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu si fan la defensa del TFG en convocatòria ordinària o en extraordinària. Si ho teniu clar abans, envieu el correu amb aquesta informació tan aviat com us sigui possible. 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Dipòsit de la memòria del TFG en format PDF i validació per part del director/tutor del TFG a la UPC 4-8 febrer 2019 13-17 maig 2019
Data límit per rebre l’avaluació del TFG per part de la institució de destí en cas de mobilitat, és a dir, modalitats C i D (teniu en compte que si és modalitat C, haureu d’haver fet abans la defensa oral del TFG en destí obligatòriament) 11 febrer 2019 20 maig 2019
Període de reunió dels tribunals de la UPC (inclou defensa oral a la UPC per les modalitats A, B i D) 18-22 febrer 2019 27-31 maig 2019

  

CONSIDERACIONS

 • És molt important que seguiu aquest calendari sense incomplir cap dels terminis i dates límit.
 • Teniu en compte que després de la reunió del tribunal de la UPC que ha de posar les qualificacions finals als dos expedients, poden passar alguns dies fins a què podeu estar oficialment titulats degut a què haureu de fer una sèrie de tràmits administratius.
 • Per als que feu el TFG en mobilitat (modalitats C i D), a més d’aprovar el TFG seguint els passos comentats prèviament, haureu d’entregar tota la documentació requerida de mobilitat per a què es puguin tancar els vostres expedients acadèmics i titular-vos.
 • Si per algun motiu algun estudiant necessita titular-se en unes dates que no quadrin amb les de les convocatòries detallades anteriorment, ens heu de sol·licitar un canvi tant aviat com sigui possible enviant un email a cfis.sotsdireccio.mobilitat@upc.edu justificant aquesta petició per a poder autoritzar-la. Si no hi ha raons justificades no es podrà autoritzar cap canvi.