Vés al contingut (premeu Retorn)

Treballs Finals de Grau


Tots els estudiants del CFIS hauran de fer un Treball de Fi de Grau (TFG) al final dels seus estudis per tal de poder graduar-se. Es tracta d’un projecte que ha realitzar l’estudiant sota la supervisió d’un investigador o professor expert en alguna de les matèries corresponents als estudis realitzats. La realització del TFG és obligatòria i es pot fer a la pròpia UPC dins de l’entorn d’algun departament, a una empresa, un centre de recerca o a una altra Universitat estrangera a través d’un programa de mobilitat internacional.

Donat que els estudiants del CFIS realitzen estudis de doble grau, hi ha dues possibilitats per a la realització del TFG:

 

REALITZACIÓ D'UN ÚNIC TFG

 

En aquest cas, l’estudiant realitzarà un únic TFG amb una càrrega de treball equivalent a la suma de crèdits dels TFGs que corresponguin a cadascuna de les dues titulacions cursades. En aquest cas, el registre, matrícula, seguiment i avaluació del TFG es fa íntegrament des del CFIS d’acord amb la normativa disponible per als estudiants a la intranet del CFIS.

 

REALITZACIÓ DE DOS TFGs

 

Els estudiants que així ho desitgin poden fer dos TFGs, un per cada titulació cursada amb la càrrega de crèdits corresponent. En aquest cas, l’estudiant haurà de complir la normativa i processos de registre, seguiment i avaluació corresponents a cada titulació per a cada TFG. Aquesta normativa està disponible a la pàgina web de cada centre. Això vol dir que el CFIS no intervindrà en cap dels processos anteriors, llevat de la matrícula, que sí que es farà des del CFIS.

 

  • El procediment d'inscripció i matrícula del TFG està detallat en l'apartat de la Matrícula.

 

  • Les modalitats, els procediments i els calendaris de gestió per a la defensa i avaluació dels TFGs estan detallats en el següent enllaç.