Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés al CFIS - Preinscripció

CURS 2019-20


 

 

ico_tancada_ca.gif   Tancada

1.- Sol·liciteu l'admissió al CFIS (del 10 d'abril a les 12 h al 12 de maig a les 23:59 h)

La sol·licitud s'ha de fer a través de la intranet de preinscripció que hem creat i en la que us heu de registrar

Un cop registrats entreu a la intranet, ompliu les dades personals i dades de preinscripció seguint les instruccions del formulari habilitat a la intranet. Data límit: 12 de maig de 2019 a les 23:59 h.

Tan aviat com envieu la vostra sol·licitud rebreu una confirmació a l'adreça d'email que ens heu proporcionat amb un Codi Identificador que haureu de recordar durant tot el procés i sobretot el dia de la prova. 

 

Consulteu la documentació que heu d'adjuntar al formulari a la pestanya "Documentació Preinscripció". 


Si teniu algun dubte i/o problema amb l'accés o funcionament dels formularis de preinscripció contacteu amb nosaltres enviant un email a la direcció de correu: cfis.preinscripcio@upc.edu

 

2.- Sol·liciteu l'admissió a la UPC fent la preinscripció universitària ordinària


2.1. Els estudiants que accediu per primer cop a la universitat o que no provingueu d'un dels graus de la UPC que ofereix el CFIS, a més a més de sol·licitar l'admissió al CFIS heu de fer, obligatòriament, la preinscripció universitària ordinària a través del web de la Generalitat de Catalunya (feu atenció als terminis que allà s'indiquen) triant com a primera preferència un dels dos graus que voleu cursar al CFIS:

 

Codi Preinscripció Generalitat

Grau

Centre on s'imparteix el Grau

31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades FIB
31013 (31092 en anglès) Grau en Enginyeria Civil ETSECCPB
31086 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ETSETB
31099 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ETSETB
31026 Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials ESEIAAT
31029 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ETSEIB (ESEIAAT excepcionalment)*
31067 Grau en Enginyeria Física ETSETB
31059 Grau en Enginyeria Informàtica FIB
31040 Grau en Matemàtiques FME

 

 * Avís: Si voleu cursar el doble grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, i la vostra primera preferència és Enginyeria en Tecnologies Industrials, heu de fer la preinscripció al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'ESEIAAT (codi 31030).


És important que us preinscriviu al grau que preferiu, ja que en cas de no ser admesos al CFIS seria al que optaríeu per la preinscripció ordinària. És recomanable que en segona opció poseu el segon grau seleccionat, ja que si no tinguéssiu plaça en el grau preferit podreu seguir optant a entrar al CFIS.

 

 

2.2. Els estudiants que ja esteu cursant un dels graus que s'ofereixen al CFIS (i en el centre implicat) no cal que feu aquest pas.

 

3.- Realitzeu la Prova d'Accés al CFIS (24 de maig de 2019)

 

A partir del 13 de maig, un cop finalitzat el termini de preinscripció al CFIS, us convocarem via email per a la realització de la Prova d'Accés (haureu de confirmar l'assistència a través del formulari de preinscripció de la intranet) i us donarem algunes indicacions que caldrà que seguiu. 

Aquest curs la prova es farà: 

Dia: 24 de maig de 2019.
Lloc: CFIS - Edifici Facultat de Matemàtiques i Estadística, c/ Pau Gargallo, 14 - 08028 Barcelona.
Hora: 9:00 a 18:00 (hora de finalització aproximada).

La prova d'accés constarà de dues parts, en sessions de matí i tarda.

1a part: un qüestionari de preguntes de física i de matemàtiques de tot el temari de 1r i 2n de batxillerat, amb resposta tancada (és a dir, a escollir-ne una entre diverses possibilitats).

2a part: sessió de problemes de física i de matemàtiques.

Entre la 1a i 2a part de la prova tindrà lloc un dinar a càrrec del CFIS.

A la prova de Matemàtiques no es pot portar ni calculadora, ni taula de primitives, i a la prova de Física es pot portar una calculadora sempre que no pugui portar informació emmagatzemada o que pugui transmetre-la. 

 


 

Adjunteu a través del formulari de preinscripció del CFIS, en format pdf o jpg:

 • El NIF, NIE o Passaport
 • La documentació requerida segons la via d'accés (explicat més abaix)

No s'admetrà documentació rebuda per mail.

Data límit per adjuntar la documentació: 26 de juny de 2019 a les 23:59.  

Estudiants procedents de Batxillerat


1)     Estudiants que han realitzat les proves de PAU a Catalunya

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

2)     Estudiants que han realitzat les proves de PAU fora de Catalunya dins de l'Estat espanyol

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Document oficial de les qualificacions de les PAU on constin la nota d'accés i les notes de la fase específica

3)     Estudiants procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Credencial de la UNED amb les qualificacions de les PAU on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica.

Estudiants que ja han iniciat estudis Universitaris 


1)      Estudiants que ja estan cursant a la UPC algun dels graus que volen cursar dins de la doble titulació (UPC1)

 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial, adjunteu el més recent possible

2)      Estudiants que ja estan cursant en la UPC algun grau fora de la doble titulació escollida (UPC2)

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)
 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial, adjunteu el més recent possible 

3)      Estudiants que estan cursant estudis en altra universitat diferent de la UPC

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)
 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial, adjunteu el més recent possible
 • Document oficial de les qualificacions de les PAU o Credencial de la UNED on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica

(1)El resguard de la Preinscripció Universitària us el podeu descarregar a http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio. Ha de mostrar les preferències de Grau amb la Nota d’Admissió.


La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS és l'òrgan responsable del procés de selecció dels estudiants que hagin so·licitat l'accés.

El procés de selecció s'establirà en funció de les sol·licituds rebudes i de les places disponibles. 

La selecció es basarà en les notes d'accés a la universitat, les de la prova d'accés pròpia i les de l'expedient per a estudiants de primers cursos universitaris. 

El dia 1 de juliol a migdia es publicarà la resolució provisional de l'admissió al CFIS a la intranet de cada candidat, que no serà definitiva fins a comprovar que heu estat admesos a la UPC pel procés de preinscripció universitària (consulteu aquí la data) a un dels dos graus escollits i que la vostra nota d'accés supera les notes de tall dels dos graus als quals voleu accedir. En cas que ja hagueu iniciat estudis universitaris es tindrà en compte les notes de tall dels graus als quals voleu accedir de l'any en què vau entrar a la universitat.

Els alumnes que no hagin estat acceptats al CFIS i que vulguin canviar el seu ordre de prioritats a la preinscripció universitària tindran fins les 23:59 h del dia 1 de juliol per fer-ho a través del portal de Preinscripció universitària de la Generalitat, que és quan finalitza el termini. 

La primera matrícula es fa presencial a la mateixa Secretaria del CFIS on concretarem l'itinerari del vostre pla de doble titulació, us ajudarem en la tria d'horaris i recollirem tota la documentació pertinent.

Per casos excepcionals aquesta matrícula també es podrà fer via internet.