Comparteix:

El símbol ET

No es tracta d'una lletra ni d'un signe de puntuació. És una figura conceptual externa derivada de la freqüent conjunció llatina "et" [i], l'ús de la qual ve de segles enrera i que encara està vigent. Aquest signe no està avui vinculat exclusivament a cap llengua sinó que, de la mateixa forma que el seu germà matemàtic "+" en l'addició, s'acostuma a fer servir en denominacions comercials amb el sentit de reunió, conjunció, fusió, etc., de dues firmes.

 

"Signos Símbolos Marcas Señales" per Adrian Frutiger (ed. Gustavo Gil).