Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés al CFIS - Preinscripció

CURS 2020-21


 

 

ico_tancada_ca.gif   Tancada

 

Degut a la situació d'alerta sanitària, algunes instruccions sobre l'accés al CFIS s'han vist afectades. Si us plau, consulteu tots els canvis, novetats i avisos sobre l'ACCÉS al CFIS 2020-21 clicant el següent banner: 

banner prova cfis.jpg

 

1.- Sol·licitar l'admissió al CFIS (del 15 d'abril de 2020 a les 12:00 h al 15 de maig de 2020 a les 23:59 h)

 

La sol·licitud s'ha de fer a través de la intranet de preinscripció i en la qual s'ha de fer un registre

Un cop fet el registre, s'ha d'accedir a la intranet, omplir les dades personals i dades de preinscripció seguint les instruccions del formulari. 

Tan aviat com la persona enviï la sol·licitud rebrà una confirmació a l'adreça d'email que hagi proporcionat amb un Codi Identificador que haurà de recordar durant tot el procés i sobretot el dia de la prova. 

 

Es pot consultar la documentació a adjuntar al formulari a la pestanya "Documentació Preinscripció". 


Per qualsevol dubte i/o problema amb l'accés o funcionament dels formularis de preinscripció s'ha d'enviar un mail a la direcció de correu: cfis.preinscripcio@upc.edu

 

2.- Sol·licitar l'admissió a la UPC fent la preinscripció universitària ordinària2.1. Les persones que accedeixen per primer cop a la universitat o que no provenen d'un dels graus de la UPC que ofereix el CFIS, a més a més de sol·licitar l'admissió al CFIS han de fer, obligatòriament, la preinscripció universitària ordinària a través del web de la Generalitat de Catalunya (fer atenció als terminis que allà s'indiquen) triant com a primera preferència un dels dos graus que es volen cursar al CFIS:

  

Codi Preinscripció Generalitat

Grau

Centre on s'imparteix el Grau

31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades FIB
31102 Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports (NOU!!) ETSECCPB
31086 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ETSETB
31099 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ETSETB
31026 Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials ESEIAAT
31029 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials ETSEIB (ESEIAAT excepcionalment)*
31067 Grau en Enginyeria Física ETSETB
31059 Grau en Enginyeria Informàtica FIB
31040 Grau en Matemàtiques FME

 

 * Avís: Si es vol cursar el doble grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, i la primera preferència és Enginyeria en Tecnologies Industrials, s'ha de fer la preinscripció al Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l'ESEIAAT (codi 31030).


És important preinscriure's al grau que es prefereixi, ja que en cas de no ser admès al CFIS seria al que s'optaria per la preinscripció ordinària. És recomanable posar en segona opció el segon grau seleccionat, ja que si no s'aconsegueix plaça en el grau preferit es pot continuar optant a entrar al CFIS.

 

2.2. Les persones que ja estan cursant un dels graus que s'ofereixen al CFIS (i en el centre implicat) no cal que facin aquest pas.

 

3.- Realitzar la Prova d'Accés al CFIS (13-07-20)

 A partir del 16 de maig, un cop finalitzat el termini de preinscripció al CFIS, es convocarà via email amb la suficient antelació a les persones preinscrites per a la realització de la Prova d'Accés i es donaran algunes indicacions que caldrà seguir. 


Aquest curs la prova es farà: 

Dia: 13-07-20
Lloc: CFIS - Edifici Facultat de Matemàtiques i Estadística, c/ Pau Gargallo, 14 - 08028 Barcelona.
Hora: consultar l'hora assignada a la intranet de preinscripció (apartat "Instruccions per a la prova d'accés)

La prova d'accés constarà de dues parts, en sessions de matí i tarda.

1a part: un qüestionari de preguntes de física i de matemàtiques de tot el temari de 1r i 2n de batxillerat, amb resposta tancada (és a dir, a escollir-ne una entre diverses possibilitats).

2a part: sessió de problemes de física i de matemàtiques.

Entre la 1a i 2a part de la prova tindrà lloc un dinar a càrrec del CFIS.

A la prova de Matemàtiques no es pot portar ni calculadora, ni taula de primitives, i a la prova de Física es pot portar una calculadora sempre que no pugui portar informació emmagatzemada o que pugui transmetre-la. 

 

 

Degut a la situació d'alerta sanitària, algunes instruccions sobre l'accés al CFIS s'han vist afectades. Si us plau, consulteu tots els canvis, novetats i avisos sobre l'ACCÉS al CFIS 2020-21 clicant el següent banner: 

banner prova cfis.jpg

 

S'ha d'adjuntar a través del formulari de preinscripció del CFIS, en format pdf o jpg:

 • El NIF, NIE o Passaport
 • La documentació requerida segons la via d'accés:

Estudiantat procedent de Batxillerat


1)     Estudiantat que ha realitzat les proves de PAU a Catalunya

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

2)     Estudiantat que ha realitzat les proves de PAU fora de Catalunya dins de l'Estat espanyol

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Document oficial de les qualificacions de les PAU on constin la nota d'accés i les notes de la fase específica

3)     Estudiantat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Credencial de la UNED amb les qualificacions de les PAU on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica.


Estudiantat que ja ha iniciat estudis universitaris 


1)      Estudiantat que ja està cursant a la UPC algun dels graus que volen cursar dins de la doble titulació (UPC1)

 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)

2)      Estudiantat que ja està cursant a la UPC algun grau fora de la doble titulació escollida (UPC2)

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)
 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)

3)      Estudiantat que està cursant estudis en altra universitat diferent de la UPC

 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)
 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)
 • Document oficial de les qualificacions de les PAU o Credencial de la UNED on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica


(1 ) El resguard de la Preinscripció Universitària es pot descarregar a http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio. Ha de mostrar les preferències de Grau amb la Nota d’Admissió. La Preinscripció ha d'estar VALIDADA. Pels estudiants de Catalunya la preinscripció es valida un cop es carreguen automàticament des de l'Oficina de Preinscripció els resultats de les PAU i pels estudiants de fora de Catalunya quan l'Oficina rep els resultats per part dels estudiants i els instrodueix al sistema.


No s'admetrà documentació rebuda per mail.

 

Data límit per adjuntar la documentació:  27 de juliol a les 16:00 h  

 

 


 

 

Degut a la situació d'alerta sanitària, algunes instruccions sobre l'accés al CFIS s'han vist afectades. Si us plau, consulteu tots els canvis, novetats i avisos sobre l'ACCÉS al CFIS 2020-21 clicant el següent banner: 

banner prova cfis.jpg

 

La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS és l'òrgan responsable del procés de selecció de les persones que hagin sol·licitat l'accés.

El procés de selecció s'establirà en funció de les sol·licituds rebudes i de les places disponibles. 

La selecció es basarà en les notes d'accés a la universitat, les de la prova d'accés pròpia i les de l'expedient per a l'estudiantat de primers cursos universitaris. 

El 29 de juliol abans de les 12 h del matí es publicarà la resolució provisional de l'admissió al CFIS a la intranet de cada persona, que no serà definitiva fins a comprovar que les persones han estat admeses la UPC pel procés de preinscripció universitària (consultar aquí la data) a un dels dos graus escollits i que la nota d'accés supera les notes de tall dels dos graus als quals es vol accedir. En cas que ja s'hagin iniciat estudis universitaris es tindrà en compte les notes de tall dels graus als quals es vol accedir de l'any en què es va entrar a la universitat.

Les persones que no hagin estat acceptades al CFIS i que vulguin canviar el seu ordre de prioritats a la preinscripció universitària tindran temps suficient per fer-ho a través del portal de Preinscripció universitària de la Generalitat abans que finalitzi el termini. 

 

 

Degut a la situació d'alerta sanitària, algunes instruccions sobre l'accés al CFIS s'han vist afectades. Si us plau, consulteu tots els canvis, novetats i avisos sobre l'ACCÉS al CFIS 2020-21 clicant el següent banner: 

banner prova cfis.jpg

 

La primera matrícula es fa presencial a la mateixa Secretaria del CFIS on concretarem l'itinerari de cada pla de doble titulació, s'ajudarà en la tria d'horaris i es recollirà tota la documentació pertinent.

Per casos excepcionals aquesta matrícula també es podrà fer via internet.