Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Vols estudiar al CFIS? / Accés al CFIS - Preinscripció

Accés al CFIS - Preinscripció

CURS 2021-22


 

 

ico_tancada_ca.gif    Tancada

  

Algunes instruccions sobre l'accés al CFIS i la realització de la Prova poden patir canvis. Tots els canvis, novetats i avisos sobre l'accés els anirem actualitzant en aquesta pàgina i es podran consultar també clicant al següent banner:

  

banner prova cfis.jpg

 

 

 

Per sol·licitar l'admissió al CFIS s'han de fer els següents passos:

 

Sol·licitar l'admissió al CFIS

 

QUAN:  15-04-21 a les 12:00 h al 16-05-21 a les 23:59 h

COM: A través de la intranet de preinscripció del CFIS

 

INSTRUCCIONS:

 

Registrar-se a través del següent enllaç .

> Accedir al formulari de preinscripció a través de la intranet de preinscripció i seguir les instruccions. El formulari proporcionarà un Codi Identificador que s'haurà de recordar durant tot el procés i sobretot el dia de la prova.

> S'haurà d'adjuntar la documentació requerida al formulari de preinscripció en el termini que s'indiqui a la següent pestanya "Documentació Preinscripció". Aquest termini també s'indicarà al propi formulari.

 

Per qualsevol dubte i/o problema amb l'accés o funcionament dels formularis de preinscripció s'ha d'enviar un mail a la direcció de correu: cfis.preinscripcio@upc.edu

 

Realitzar la Prova d'Accés al CFIS

 

 

DIA: 28-05-21 

LLOC:  CFIS - Edifici Facultat de Matemàtiques i Estadística, c/ Pau Gargallo, 14 - 08028 Barcelona.

HORA: Consultar l'hora assignada al formulari de la intranet de preinscripció (apartat "Assistència a la prova d'accés")

EXEMPLES DE PROVES: podeu consultar aquí exemples de proves d'accés al CFIS

  

A partir del 16 de maig, un cop finalitzat el termini de preinscripció al CFIS, es convocarà via email i amb la suficient antelació a les persones preinscrites per a la realització de la Prova d'Accés i es donaran algunes instruccions que caldrà seguir. La confirmació d'assistència a la prova es realitzarà a través del formulari de la intranet de preinscripció.


La Prova d'Accés es farà en sessions de matí i tarda i constarà de:

 • Dos qüestionaris de preguntes, un de física i un de matemàtiques, de tot el temari de 1r i 2n de batxillerat, amb resposta tancada (és a dir, a escollir-ne una entre diverses possibilitats).
 • Dues sessions de problemes, una de física i una de matemàtiques.

 

A la prova de Matemàtiques no es pot portar calculadora i a la prova de Física es pot portar una calculadora sempre que no pugui portar informació emmagatzemada o que pugui transmetre-la. 

 

 

Sol·licitar l'admissió a la UPC

 

 

COM: Fent la preinscripció universitària ordinària (*)

QUAN:  Consultar els terminis en el web de Preinscripció Universitària de la Generalitat de Catalunya 

 

 (*) Les persones que ja estan cursant un dels graus que s'ofereixen al CFIS (i en el centre implicat) no cal que facin aquest pas.

 

INSTRUCCIONS:

Les persones que accedeixen per primer cop a la universitat o que no provenen d'un dels graus de la UPC que ofereix el CFIS, a més a més de sol·licitar l'admissió al CFIS han de fer, obligatòriament, la preinscripció universitària ordinària a través del web de la Generalitat de Catalunya (fer atenció als terminis que allà s'indiquen) triant com a primera preferència un dels dos graus que es volen cursar al CFIS:

  

Codi Preinscripció Generalitat

Grau

Centre on s'imparteix el Grau

31089 Grau en Ciència i Enginyeria de Dades FIB
31102 Grau en Tecnologies de Camins, Canals i Ports  ETSECCPB
31051 Grau en Enginyeria Biomèdica  NOU EEBE
31086 Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació ETSETB
31099 Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació ETSETB
31026 Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials ESEIAAT
31029 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials-Barcelona ETSEIB
31030 Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials-Terrassa ESEIAAT (*)
31067 Grau en Enginyeria Física ETSETB
31059 Grau en Enginyeria Informàtica FIB
31040 Grau en Matemàtiques FME

 

 (*) Només si es vol cursar el doble grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials + Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials.


És important preinscriure's al grau que es prefereixi, ja que en cas de no ser admès al CFIS seria al que s'optaria per la preinscripció ordinària. És recomanable posar en segona opció el segon grau seleccionat, ja que si no s'aconsegueix plaça en el grau preferit es pot continuar optant a entrar al CFIS.

 

 

 

La documentació requerida per completar la sol·licitud d'admissió al CFIS s'ha de penjar al formulari de la intranet de preinscripció en els terminis que allà s'indiquin. 

 

  

 

 

Documentació genèrica

 

 • NIF, NIE o Passaport

Documentació específica segons la via d'accés 

 

> ESTUDIANTAT PROCEDENT DE BATXILLERAT 


SITUACIÓDOCUMENTACIÓ
Ha realitzat les proves de PAU a Catalunya
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)
Ha realitzat les proves de PAU fora de Catalunya dins de l'Estat espanyol
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Document oficial de les qualificacions de les PAU on constin la nota d'accés i les notes de la fase específica

Procedeix de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Credencial de la UNED amb les qualificacions de les PAU on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica.

 

> ESTUDIANTAT QUE JA HA INICIAT ESTUDIS UNIVERSITARIS 

SITUACIÓDOCUMENTACIÓ
Ja està cursant a la UPC algun dels graus que volen cursar dins de la doble titulació (UPC1)
 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)
Ja està cursant a la UPC algun grau fora de la doble titulació escollida (UPC2)
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)
Està cursant estudis en una altra universitat diferent de la UPC
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)

 • Document oficial de les qualificacions de les PAU o Credencial de la UNED on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica

 (1 ) El Resguard de la Preinscripció Universitària ha de ser de l'any en curs i es pot descarregar a http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio. Ha de mostrar les preferències de Grau amb la Nota d’Admissió. La Preinscripció ha d'estar VALIDADA. Pels estudiants de Catalunya la preinscripció es valida un cop es carreguen automàticament des de l'Oficina de Preinscripció els resultats de les PAU i pels estudiants de fora de Catalunya quan l'Oficina rep els resultats per part dels estudiants i els instrodueix al sistema.


No s'admetrà documentació rebuda per mail.

 

 

  

 

 

La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS és l'òrgan responsable del procés de selecció de les persones que hagin sol·licitat l'accés.

El procés de selecció s'establirà en funció de les sol·licituds rebudes i de les places disponibles. 

La selecció es basarà en:

 • Pels estudiants de nou accés a la universitat, en la nota d'admissió a la universitat i la nota de la prova d'accés.
 • Pels estudiants que han iniciat estudis universitaris, en les notes de l'expedient universitari i la nota de la prova d'accés.

 

La resolució provisional de l'admissió al CFIS es publicarà a la intranet de preinscripció de cada persona, que no serà definitiva fins a comprovar que les persones han estat admeses la UPC pel procés de preinscripció universitària (consultar aquí la data) a un dels dos graus escollits i que la nota d'admissió supera les notes de tall dels dos graus als quals es vol accedir. En cas que ja s'hagin iniciat estudis universitaris es tindrà en compte les notes d'admissió dels graus als quals es vol accedir de l'any en què es va entrar a la universitat.

Les persones que no hagin estat acceptades al CFIS i que vulguin canviar el seu ordre de prioritats a la preinscripció universitària tindran temps suficient per fer-ho a través del portal de Preinscripció universitària de la Generalitat abans que finalitzi el termini. 

 

DATA DE RESOLUCIÓ: 30 de juny de 2021, a partir de les 16:00 h. 

 

 

 

La primera matrícula es fa presencial a la mateixa Secretaria del CFIS on concretarem l'itinerari de cada pla de doble titulació, s'ajudarà en la tria d'horaris i es recollirà tota la documentació pertinent.

Excepcionalment, degut a la situació d'alerta sanitària actual és possible que la matrícula es faci via internet. S'informarà puntualment a l'estudiantat.