Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Els estudis / Ajuts

Ajuts

Ajuts del CFIS

Els estudis que s'ofereixen a través del CFIS requereixen una dedicació plena per part de l'estudiant. Per tal de proveir les condicions de treball idònies i, alhora, afavorir la incorporació dels millors estudiants, sense limitacions geogràfiques o econòmiques, el CFIS promou la col·laboració d'empreses i institucions per establir un sistema propi de beques o ajuts a l'estudi que cobreixin la matrícula i/o l'hostatge a Barcelona. El seu nombre, per tant, depèn cada any dels recursos dels que disposa el nostre centre. 

 

Ajut de matrícula

  • Pel fet de pertànyer al CFIS, els estudiants gaudiran d'un descompte del 34% de l'import final que hagin d'abonar, en concepte de matrícula de crèdits a cursar per primera vegada, després d’haver aplicat la resta d’exempcions de les que hagin pogut gaudir. Aquest descompte equival a pagar aproximadament només un grau.
  • A més a més, el CFIS disposa d'alguns ajuts addicionals per cobrir també la matrícula completa. 
  • Pels estudiants de nou accés, aquests ajuts es concedeixen de forma automàtica seguint l'ordre d'admissió que s'hagi establert en el procés de selecció.
  • Pels estudiants que ja són del CFIS, a mitjans de cada curs acadèmic s'obre una convocatòria en la que es redistribueixen els ajuts que per algun motiu han quedat vacants. 

Queden excloses d'aquests ajuts les taxes administratives de gestió de matrícula. 

Ajut de residència

  • El CFIS disposa de diversos ajuts per cobrir parcialment les despeses derivades de l'allotjament en residències universitàries amb les quals tenim conveni, durant la durada dels estudis per a estudiants procedents de fora de Barcelona. 

  • Pels estudiants de nou accés, Aquests ajuts es concedeixen seguint l'ordre que s'hagi establert en el procés de selecció, però al no ser automàtics s'han de sol·licitar a través del formulari de preinscripció.

  • Pels estudiants que ja són del CFIS, a mitjans de cada curs acadèmic s'obre una convocatòria en la que es redistribueixen els ajuts que per algun motiu han quedat vacants.

Altres ajuts del CFIS

Cada curs, s’obren diverses convocatòries d’ajuts pels estudiants del CFIS per a la realització del TFG a altres universitats, complements de formació (MBA,...), beques de mentoria, etc. 

 

Condicions i obligacions contretes

  • Per gaudir d'algun dels ajuts en qualsevol de les seves modalitats serà imprescindible haver estat admès al CFIS.
  • La concessió dels ajuts oferts pel CFIS suposarà l'obligació per part dels beneficiaris de destinar-los a les finalitats per les quals els han estat concedits.
  • La seva renovació estarà subjecta als criteris que la Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS estableixi.

 

Préstecs UPC Alumni

Pel estudiants del CFIS, es tracta d’una concessió de préstec per a cobrir despeses associades a la seva estada (allotjament, transports,...) o per la realització del TFG a l’estranger. Aquests préstecs seran a retornar sense interessos (excepte l’IPC) quan l’estudiant consolidi la seva situació professional. 

Cada any es publica la convocatòria de UPC-Alumni al web del CFIS on s'informa del procediment per demanar els préstecs. Tots els estudiants, actuals i nous, han de sol·licitar els préstecs seguint les instruccions i en el període que s'estableixi a la convocatòria. Els aspirants al CFIS hauran d'esperar a conèixer la resolució d'admissió al CFIS per formalitzar la seva sol·licitud.

Per la resta dels estudiants de la UPC, aquests préstecs estan destinats a cobrir despeses associades a una estada internacional, com ara un Erasmus, elaborar un treball de fi de Grau (TFG) a l’estranger o similars.

Per consultar les bases o per obtenir més informació sobre els préstecs UPC Alumni, seguiu aquest enllaç

Beques

Podeu consultar la informació sobre beques del Ministeri d'Educació, AGAUR, mobilitat, col·laboració, etc. al següent apartat de la UPC.