Comparteix:

Accés al CFIS - Preinscripció

CURS 2024-25 

 

Per sol·licitar l'admissió al CFIS s'ha de:

 

Important:  Abans de registrar-vos i sol·licitar l'admissió al CFIS és important que llegiu atentament tots els passos a seguir, així com els apartats de "Documentació de Preinscripció" i "Resolució d'Admissió".
 
 

Sol·licitar l'admissió al CFIS

 

QUAN:  del 11-04-24 a les 12:00 h al 13-05-24 a les 10:00 h

COM: A través de la intranet de preinscripció del CFIS

 

INSTRUCCIONS:

 

Registrar-se a través del següent enllaç

> Accedir al formulari de preinscripció a través de la intranet de preinscripció i seguir les instruccions. El formulari proporcionarà un Codi Identificador que s'haurà de recordar durant tot el procés i sobretot el dia de la prova.

> S'haurà d'adjuntar la documentació requerida al formulari de preinscripció en el termini que s'indiqui a la següent pestanya "Documentació Preinscripció". Aquest termini també s'indicarà al propi formulari.

 

Per qualsevol dubte i/o problema amb l'accés o funcionament dels formularis de preinscripció s'ha d'enviar un mail a la direcció de correu: cfis.preinscripcio@upc.edu

 

Realitzar la Prova d'Accés al CFIS

 

 

DIA: 23-05-24 (de 9.00 a 18.00 aproximadamemt) 

LLOC:  CFIS - Edifici Facultat de Matemàtiques i Estadística, c/ Pau Gargallo, 14 - 08028 Barcelona.

HORA: Consultar l'hora exacta assignada al formulari de la intranet de preinscripció (apartat "Assistència a la prova d'accés")

A partir del 13 de maig, un cop finalitzat el termini de preinscripció al CFIS, s'haurà de confirmar l'assistència a la Prova d'Accés a través del formulari de la intranet de preinscripció.

La Prova d'Accés es farà en sessions de matí i tarda i constarà de:

 • Dos qüestionaris de preguntes, un de física i un de matemàtiques, de tot el temari de 1r i 2n de batxilleratamb resposta tancada (és a dir, a escollir-ne una entre diverses possibilitats).
 • Dues sessions de problemes, una de física i una de matemàtiques.

 

A la prova de Matemàtiques no es pot portar calculadora i a la prova de Física es pot portar una calculadora sempre que no pugui portar informació emmagatzemada o que pugui transmetre-la. 

 EXEMPLES DE PROVES: podeu consultar aquí exemples de proves d'accés al CFIS

 

Sol·licitar l'admissió a la UPC en un dels dos graus ofertats al CFIS

 

 

COM: Fent la preinscripció universitària ordinària (*)

QUAN:  Consultar els terminis en el web de Preinscripció Universitària de la Generalitat de Catalunya 

 

 (*) Les persones que ja estan cursant un dels graus que s'ofereixen al CFIS (i en el centre implicat) no cal que facin aquest pas.

 

INSTRUCCIONS:

Les persones que accedeixen per primer cop a la universitat o que no provenen d'un dels graus de la UPC que ofereix el CFIS, a més a més de sol·licitar l'admissió al CFIS han de fer, obligatòriament, la preinscripció universitària ordinària a través del web de Preinscripció Universitària de la Generalitat de Catalunya (fer atenció als terminis que allà s'indiquen) triant com a primera preferència un dels dos graus que es volen cursar al CFIS.

Tot seguit es presenta la taula dels graus que s’imparteixen al CFIS amb les diferents vies per fer la preinscripció segons el grau que es vulgui triar com a primera opció. En la primera columna es troba el nom del grau abreujat pel CFIS, en la segona columna es troben els noms dels estudis pel quals es pot entrar al grau desitjat tal com apareix al formulari de preinscripció de la Gencat i finalment a la tercera columna es troben els codis dels estudis:

Nom CFIS

Nom Generalitat

Codi

DADES

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

31089

BIOMÈDICA

Grau en Enginyeria Biomèdica

31051

CIVIL/CAMINS

Grau en Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria Civil + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports)

31103

31113

AEROESPACIALS

Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a)

31112

TELECOMUNICACIONS

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació)

31086

 

31111

 

 

ELECTRÒNICA

Electrònica de Telecomunicació

31099

INDUSTRIALS-B

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) - Barcelona

31115

INDUSTRIALS-T (*)

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) - Terrassa

31114

FÍSICA

Grau en Enginyeria Física

31067

INFORMÀTICA

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic)

31059

31116

MATEMÀTIQUES

Grau en Matemàtiques

31040

  (*) Només si es vol cursar el doble grau d'Industrials + Aeroespacials.


És important preinscriure's al grau que es prefereixi, ja que en cas de no ser admès al CFIS seria al que s'optaria per la preinscripció ordinària. És recomanable posar en segona opció el segon grau seleccionat, ja que si no s'aconsegueix plaça en el grau preferit es pot continuar optant a entrar al CFIS.

 

 

 

La documentació requerida per completar la sol·licitud d'admissió al CFIS s'ha de penjar al formulari de la intranet de preinscripció en els terminis que allà s'indiquin. 

 

  

 

 

Documentació genèrica

 

 • NIF, NIE o Passaport

Documentació específica segons la via d'accés 

 

> ESTUDIANTAT PROCEDENT DE BATXILLERAT 

 

SITUACIÓ DOCUMENTACIÓ
Ha realitzat les proves de PAU a Catalunya
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)
Ha realitzat les proves de PAU fora de Catalunya dins de l'Estat espanyol
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Document oficial de les qualificacions de les PAU on constin la nota d'accés i les notes de la fase específica

Procedeix de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagin subscrit acords internacionals, en règim de reciprocitat (ex: Batxillerat Internacional, Batxibac...)
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Credencial de la UNED amb les qualificacions de les PAU on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica.

 

> ESTUDIANTAT QUE JA HA INICIAT ESTUDIS UNIVERSITARIS 

SITUACIÓ DOCUMENTACIÓ
Ja està cursant a la UPC algun dels graus que volen cursar dins de la doble titulació (UPC1)
 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)
Ja està cursant a la UPC algun grau fora de la doble titulació escollida (UPC2)
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)
Està cursant estudis en una altra universitat diferent de la UPC
 • Resguard de la Preinscripció Universitària (1)

 • Expedient acadèmic universitari. No és necessari l’oficial (adjuntar el més recent possible)

 • Document oficial de les qualificacions de les PAU o Credencial de la UNED on constin la nota d’accés i les notes de la fase específica

 (1 ) El Resguard de la Preinscripció Universitària ha de ser de l'any en curs i es pot descarregar a https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/. Ha de mostrar les preferències de Grau amb la Nota d’Admissió. La Preinscripció ha de constar com "PREINSCRIPCIÓ VÀLIDA". Pels estudiants de Catalunya la preinscripció es valida un cop es carreguen automàticament des de l'Oficina de Preinscripció els resultats de les PAU i pels estudiants de fora de Catalunya quan l'Oficina rep els resultats per part dels estudiants i els instrodueix al sistema.

 

No s'admetrà documentació rebuda per mail.

 

 

  

 

 

La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS és l'òrgan responsable del procés de selecció de les persones que hagin sol·licitat l'accés.

El procés de selecció s'establirà en funció de les sol·licituds rebudes i de les places disponibles. 

Es farà una selecció basada en:

 • Pels estudiants de nou accés a la universitat, en la nota d'admissió a la universitat i la nota de la prova d'accés.
 • Pels estudiants que han iniciat estudis universitaris, en les notes de l'expedient universitari i la nota de la prova d'accés.

D'aquí sortirà una resolució provisional que es publicarà a la intranet de preinscripció de cada persona, que no serà definitiva fins a comprovar que les persones han estat admeses la UPC pel procés de preinscripció universitària (consultar aquí la data) a un dels dos graus escollits i que la nota d'admissió supera les notes de tall dels dos graus als quals es vol accedir.

En cas que ja s'hagin iniciat estudis universitaris es tindrà en compte les notes d'admissió dels graus als quals es vol accedir de l'any en què es va entrar a la universitat.

Les persones que no hagin estat acceptades al CFIS i que vulguin canviar el seu ordre de prioritats a la preinscripció universitària tindran temps suficient per fer-ho a través del portal de Preinscripció universitària de la Generalitat abans que finalitzi el termini. 

 

DATA DE RESOLUCIÓ: 27 de juny a les 16:00 h 

 

 

 

La primera matrícula es fa presencial a la mateixa Secretaria del CFIS on concretarem l'itinerari de cada pla de doble titulació, s'ajudarà en la tria d'horaris i es recollirà tota la documentació pertinent.

Excepcionalment, degut a la situació d'alerta sanitària actual és possible que la matrícula es faci via internet. S'informarà puntualment a l'estudiantat.