Comparteix:

Els estudis

Al CFIS pots triar entre 31 dobles titulacions basades en combinacions dels 10 graus oficials següents:

  • Ciència i Enginyeria de Dades 
  • Enginyeria Biomèdica 
  • Enginyeria Civil
  • Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació 
  • Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
  • Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 
  • Enginyeria en Tecnologies Industrials 
  • Enginyeria Física 
  • Enginyeria Informàtica 
  • Matemàtiques 

    

  Taula de dobles titulacions   

  Com es trien les dobles titulacions

  Una doble titulació del CFIS està formada per PRIMER GRAU + SEGON GRAU.


  El primer Grau

  Les persones que accedeixen per primer cop a la universitat o que no provenen d'un dels graus de la UPC que ofereix el CFIS, a més a més de sol·licitar l'admissió al CFIS han de fer, obligatòriament, la preinscripció universitària ordinària a través del web de Preinscripció Universitària de la Generalitat de Catalunya triant com a primera preferència un dels dos graus que es volen cursar al CFIS.

  Alguns dels graus tenen preinscripció directa, altres a través del seu PARS (*) vinculat i en altres es pot optar per les dues vies.

  Tot això queda resumit a la taula següent, on en la primera columna es troba el nom del grau abreujat pel CFIS i en la segona columna es troben els noms dels estudis pel quals es pot entrar al grau desitjat tal com apareix al web de preinscripció de la Generalitat:

  Nom CFIS

  Nom Generalitat

  DADES

  • Grau en Ciència i Enginyeria de Dades

  BIOMÈDICA

  • Grau en Enginyeria Biomèdica

  CIVIL/CAMINS

  • Grau en Enginyeria Civil
  • Grau en Enginyeria Civil + Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (PARS: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports)

  AEROESPACIALS

  • Grau en Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials + Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica (PARS: Enginyer/a Aeronàutic/a)

  TELECOMUNICACIONS

  • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
  • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació + Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació (PARS: Enginyer/a de Telecomunicació)

  ELECTRÒNICA

  • Electrònica de Telecomunicació

  INDUSTRIALS-B

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) - Barcelona

  INDUSTRIALS-T (*)

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) - Terrassa

  FÍSICA

  • Grau en Enginyeria Física

  INFORMÀTICA

  • Grau en Enginyeria Informàtica
  • Grau en Enginyeria Informàtica + Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (PARS: Enginyer/a Informàtic)

  MATEMÀTIQUES

  • Grau en Matemàtiques

    

  El segon Grau

  El segon grau es triarà un cop hagueu accedit al CFIS, abans de la matrícula. Aquest segon grau no es podrà triar a través d’un PARS (*).

   

   

  (*) Un PARS (Programa Acadèmic de Recorregut Successiu) és un itinerari acadèmic que vincula la realització successiva d’un grau i un màster en l’àmbit de l’enginyeria a través de diferents itineraris amb la finalitat de reforçar la formació integral. Així per exemple el grau en Enginyeria Civil té el PARS vinculat anomenat Enginyer/a de Camins, Canals i Ports que engloba el grau en Enginyeria Civil i el màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Més informació aquí.

   A l'apartat Plans d'Estudis trobaràs el currículum de les diverses dobles titulacions. Aquests plans d’estudi els seguiràs a les Escoles o Facultats que imparteixen aquests graus amb la resta d’estudiants de la UPC.

  En acabar l’itinerari de la doble titulació, rebràs els dos títols oficials i, a més, un Títol Propi de la UPC, en Enginyeria Multidisciplinària, que t’acreditarà com a estudiantat del CFIS.

  Hi ha dues vies d’accés al CFIS. Pots presentar-te a la selecció si provens del Batxillerat i, en cas de ser admès, realitzaràs els plans d’estudi tal i com estan dissenyats. Però també pots fer les proves d’accés si ja ets estudiant universitari (de la UPC o d’una altra universitat)i, en cas de ser admès, adaptarem el pla d’estudis a la teva trajectòria prèvia. Per més informació pots visitar la pàgina de Preinscripció al CFIS.