Comparteix:

Serveis TIC

Comparteix:

Serveis i equipament

El CFIS disposa d’una aula d’estudis amb 20 equips informàtics. Tots els equips tenen els sistemes operatius Windows 10 i Linux, i utilitzem sistemes d'imatges amb OpenGnSys gestionats pels serveis TIC de la UTG de l'àmbit de les matemàtiques (UTGAM).

A l’aula informàtica hi ha a la disposició de l’estudiantat del CFIS, una impressora làser blanc i negre i doble cara per a imprimir els seus treballs. Actualment, no hi ha quota d’impressió però cadascú s’ha de posar el paper que consumeixi imprimint.

Tot l’estudiantat del CFIS també pot fer ús de les aules informàtiques i serveis que ofereix l'FME.

Comparteix:

Xarxa sense fils

L’aula del CFIS té cobertura de la Xarxa sense fils de la UPC.

Per a més informació consulteu Xarxa sense fils de la UPC.

Comparteix:

Formulari de consultes i incidències

Si voleu enviar alguna petició i/o incidència referent als serveis TIC del CFIS, empleneu el següent formulari amb les vostres dades de contacte i els detalls de la petició, que atendrem tan aviat com ens sigui possible.