Comparteix:

Quatre titulats del CFIS guardonats amb premis Sant Jordi 2024 de l'Institut d'Estudis Catalans

24/04/2024

El Pablo Nicolás ha guanyat el premi Premi Évariste Galois de la Societat Catalana de Matemàtiques pel treball A promenade on singular symplectic geometry (Un passeig per la geometria singular simplèctica).
El Pablo, que actualment és estudiant de doctorat del Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada, va realitzar el seu TFM sota la direcció d'Eva Miranda.

El Roger Gómez és accèssit al Premi Évariste Galois pel treball Limit distribution of Hodge spectral exponents of plane curve singularities (Distribució límit dels exponents espectrals de Hodge per singularitats de corbes planes). 
El Roger, que actualment és estudiant de doctorat del Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada, va realitzar el seu TFM sota la direcció de Josep Àlvarez i Maria Alberich.

L'Alejandro Basilio Galván Pérez-Ilzarbe ha rebut el premi ex-aequo Premi Emmy Noether pel treball Properties of triangular partitions and their generalizations (Propietats de les particions triangulars i les seves generalitzacions).
L'Alejandro, actualment estudiant del MAMME, va realitzar el seu TFG sota la direcció de Marc Noy i Sergi Elizalde Torrent al Darmouth College.

El Pedro López Sancha ha rebut la menció ex-aequo al Premi Emmy Noether pel treball Bernstein-Sato theory for determinantal ideals in positive characteristic (Teoria de Bernstein-Sato per ideals determinantals en característica positiva).
El Pedro, actualment estudiant del MAMME, va realitzar el seu TFG sota la codirecció de Josep Àlvarez i en Eamon Quinlan-Gallego a la Universitat d'Utah.

Felicitacions a tots quatre!