Comparteix:

Secretaries dels centres docents

Tot i que la Secretaria del CFIS funciona com a finestreta única pels estudiants, pot sorgir la necessitat de consultar o fer algun tràmit puntual (sol·licitar el títol de Grau, inscriure el TFG, ...) a les Secretaries dels centres docents on s'imparteixen les dobles titulacions del CFIS.

A continuació facilitem l'enllaç directe per contactar amb la Secretaria Acadèmica de cada centre.


Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)