Comparteix:

Secretaria

Example image

Funciona com a finestreta única per als estudiants del CFIS, a excepció de la realització d’algun tràmit determinat que es fa directament a les Secretaries Acadèmiques dels centres docents implicats.

La Secretaria Acadèmica està situada a la seu del CFIS (Edifici U, Campus Sud, C. Pau Gargallo, 14, planta 1, 08028 Barcelona).