Comparteix:

Certificats

 

 

Certificats acadèmics personals (es demanen a través de l'e-secretaria)


 • Certificat acadèmic personal: document oficial que certifica totes les qualificacions acadèmiques segons consten a l'expedient. Aquest certificat implica el pagament d'una taxa. 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

 

 • Fer la sol·licitud a través de l'e-secretaria amb el perfil CFIS a l'apartat "Certificats", escollint el Tipus de certificat "Acadèmics->Certificat acadèmic personal (Signatura digital)".
 • Pagar la taxa administrativa.
 • Un cop signat, descarregar el certificat a través del perfil de les dues titulacions (no del perfil del CFIS). El tràmit de signatura del document triga normalment entre dos dies i una setmana

  

Certificats generals (es demanen a través de l'e-secretaria)


  • Certificat ECTS (*): document que certifica les qualificacions acadèmiques seguint el sistema europeu de qualificacions.
  • Certificat de matrícula: document que certifica les assignatures matriculades en el període acadèmic en curs.
  • Certificat de matrícula. Altres anys: document que certifica les assignatures matriculades en períodes acadèmics anteriors a l’actual.
  • Certificat beca MOBINT: document que certifica la concessió d'una plaça de mobilitat per tal de poder sol·licitar la beca Mobint.
Aquests certificats no porten cap taxa associada. 

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

 

 • Fer la sol·licitud a través de l'e-secretaria a través del perfil CFIS a l'apartat "Certificats".
 • Els certificats es poden descarregar de l'e-secretaria un cop signats (aquests certificats són vàlids electrònicament amb el sistema de Codi Segur de Verificació).
 • (*) El certificat ECTS no és descarregable a través de l'e-secretaria. Aquest certificat s'enviarà per email a l'estudiant un cop estigui tramitat.                                                                                                       

  

Certificats específics (es demanen per email)

 

El CFIS pot emetre altres certificats que acreditin una o més de les següents situacions: 

 • Pertinença al centre: document que certifica la realització dels estudis al CFIS.
 • Data finalització d'estudis esperada: document que certifica la data aproximada de finalització dels estudis al CFIS.
 • Rendiment acadèmic: document que certifica, si és el cas, un bon rendiment acadèmic (good academic standing). 
 • Ajut de matrícula-CFIS: document que certifica que l'estudiant és beneficiari d'un ajut del CFIS per cobrir parcial o totalment els preus de matrícula. 
 • Ajut de residència-CFIS: document que certifica que l'estudiant és beneficiari d'un ajut del CFIS per cobrir parcialment les despeses d'allotjament. 
 • Ajut de mobilitat-CFIS: document que certifica que l'estudiant és beneficiari d'un ajut del CFIS per cobrir parcialment les despeses de l'estada de mobilitat per a la realització del TFG. 
 • Extensió de l’estada de mobilitat: document que certifica que l’estudiant estendrà la data de tornada de la seva mobilitat.
 • Altres: document que certifica altres dades acadèmiques no contemplades en els certificats anteriors (inclouent dades de mobilitat).

Aquests certificats no porten cap taxa associada. 

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

 

 • Enviar la Sol·licitud de certificats específics omplerta per email a .
 • El/els certificats s'enviaran per email a l'estudiant un cop estiguin tramitats. 
 • Excepcionalment es podrà demanar recollir els certificats originals a la Secretaria del CFIS. En aquest cas s'avisarà per email a l'estudiant quan pugui passar a recollir-los i aquest haurà de sol·licitar cita prèvia per acudir presencialment a la Secretaria del CFIS. En cas que una altra persona reculli els certificats, cal que porti la següent autorització degudament omplerta, juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i presentar el DNI original de la persona representant.