Vés al contingut (premeu Retorn)

Certificats


Certificat acadèmic oficial: és un document oficial que certifica totes les dades acadèmiques de l'estudiant segons consten al seu expedient.

Certificat ECTS: és un document que certifica les qualificacions acadèmiques de l'estudiant seguint el sistema europeu de qualificacions.

Certificat de matrícula: és un document que certifica la doble titulació que l'estudiant cursa i les assignatures matriculades el període acadèmic en curs.

Certificat de pertinença al centre: és un document que acredita la pertinença de l'estudiant al CFIS des del seu ingrés al centre. També mostra la doble titulació que cursa.

Altres certificats: el CFIS pot emetre altres certificats que impliquin dades acadèmiques relacionades amb l'expedient de l'estudiant. Per demanar-los envieu un email a especificant les dades que voleu que apareguin.


Com es sol·liciten els certificats?


Els estudiants del CFIS han de sol·licitar els certificats a través de la Secretaria del CFIS.

Per sol·licitar certificats cal omplir la sol·licitud formal, signar-la i fer-la arribar per email a o personalment a la Secretaria del CFIS.

Quan es demana un certificat acadèmic oficial o ECTS automàticament s'expedeixen els certificats de les dues titulacions que cursa.

El certificat acadèmic oficial implica el pagament d'una taxa d'expedició. Es poden consultar les taxes al Decret de preus.


Recollida de certificats

 

Els certificats es poden recollir a la Secretaria del CFIS al cap d'una setmana aproximadament d'haver-los sol·licitat. L'estudiant rebrà un avís previ per email informant quan estan disponibles.

En cas que una altra persona reculli els certificats, cal que aporti la següent autorització degudament omplerta, juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i presentar el DNI original de la persona representant.

En cas d'haver demanat un certificat acadèmic oficial, la Secretaria del CFIS enviarà per email els fulls d'abonaré perquè es faci el pagament. El justificant d'aquest pagament serà necessari per lliurar el certificat. Si s'ha fet el pagament per via telemàtica, amb els codis que apareixen en els fulls, s'ha de fer arribar el pdf de l'operació a . Si s'ha fet el pagament en una oficina bancària de les entitats que apareixen en el full, s'ha de lliurar el full d'abonaré (exemplar per la UPC) original segellat i signat per l'entitat bancària a la Secretaria del CFIS.