Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari

Consulteu els diferents calendaris 

 

TRÀMITS ABANS DE LA MATRÍCULATràmits

Període per fer el tràmit

Com

Dades: pre-matrícula d'optatives

Fase 1: 31 de gener de 2023

Fase 2: 3 de febrer de 2023

A través del Racó de la FIB

(consulteu instruccions al seu web)

Electrònica: pre-matrícula d'assignatures

El 23 de gener de 2023

A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Física: pre-matrícula d'assignatures

El 23 de gener de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Informàtica: escollir especialitat (només si és el primer cop que matriculeu assignatures d'especialitat)

Del 20 al 26 de gener de 2023

  A través de la intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Informàtica: pre-matrícula d'assignatures d'especialitat

Fase 1: 31 de gener de 2023

Fase 2:  2 de febrer de 2023

A través del Racó de la FIB

(consulteu instruccions al seu web)

Matemàtiques: reserva de grups de les assignatures a matricular

El 30 de gener de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Telecomunicació: escollir menció (només si és el primer cop que matriculeu assignatures de menció)

Del 20 al 26 de gener de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Telecomunicació: pre-matrícula d'assignatures 

El 23 de gener de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

 

 

Sol·licituds

Període per fer la sol·licitud

Com

Matricular més o menys  crèdits 

Del 20 al 27 de gener de 2023

S'ha d'omplir aquesta instància (obriu en una finestra nova)i enviar per email a   (*)

Matricular assignatures optatives d'altres plans d'estudis

Del 20 al 23 de gener de 2023

A través de l'e-secretaria(obriu en una finestra nova) des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (***)

Reordenació del pla d'estudis 

Del 20 al 27 de gener de 2023

S'ha d'omplir aquesta instància (obriu en una finestra nova)i enviar per email a  (*)

Matricular assignatures com a Complements CFIS 

Del 20 al 27 de gener de 2023

A través de l'e-secretaria(obriu en una finestra nova) des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (***)

Proposta matrícula d'estudiants de nou ingrés provinents d'universitat

Del 20 al 27 de gener de 2023

S'ha d'enviar per email a .

Desvinculació del CFIS 

Del 20 al 27 de gener de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies->Altres" i àmbit "Altres" (**)

Altres relacionades amb la matrícula

Del 20 al 27 de gener de 2023

A través de l'e-secretaria(obriu en una finestra nova) des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" 

(*)   Les resolucions de les peticions s'informaran per email abans de formalitzar la matrícula.

(**) Les resolucions s'informaran a través de l'e-secretaria(obriu en una finestra nova).

(***) Les sol·licituds no es resoldran fins que la matrícula hagi finalitzat en tots els centres per conèixer les places que quedin disponibles.  Les resolucions s'informaran a través de l'e-secretaria(obriu en una finestra nova).

 

MATRÍCULA 

  La matrícula es fa a través de l'e-secretaria en les dates i hores següents. 

Doble titulació

 Dia i hora

Grau Aeroespacials+Grau Civil

Grau Aeroespacials+Grau Física

Grau Aeroespacials+Grau Matemàtiques

Grau Biomèdica+Grau Física

Grau Civil+Grau Matemàtiques

Grau Ciència i Eng. Dades+Grau Física

Grau Física+Grau Industrials

Grau Física+Grau Matemàtiques

Grau Industrials+Grau Matemàtiques

Grau Matemàtiques+Grau Tec.Serv. Telec

Divendres 3 de febrer de 12h a 14h

Grau Aeroespacials+Grau Informàtica

Grau Civil+Grau Informàtica

Grau Electrònica+Grau Informàtica

Grau Física+Grau Informàtica

Grau Informàtica+Grau Matemàtiques

Grau Informàtica+Grau Tec.Serv. Telec

Divendres 3 de febrer de 14h a 16h

Grau Biomèdica+Grau Ciència i Eng. Dades

Grau Ciència i Eng. Dades+Grau Matemàtiques

Dilluns 6 de febrer de 14 h a 16h

  

MODIFICACIONS DE LA MATRÍCULA

  

Tràmit

Període per fer el tràmit

Com

Sol·licitar canvis de grup Del 8 al 10 de febrer  2023 A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Matrícula".
Sol·licitar canvis d'assignatures matriculades Del 8 al 10 de febrer  2023 A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula", indicant detalladament els motius i els canvis que es sol·liciten.

 Les resolucions s'informaran a la mateixa e-secretaria.

 

TFG

 

 > TFGs iniciats a la PRIMAVERA (2022/23)

 

Tràmit

Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària (pròrroga)

Registre TFG

Del 23 al 25 de gener de 2023 (nova data)

-
Matrícula TFG 

Es matricula amb la resta d’assignatures a l’e-secretaria(obriu en una finestra nova). (veure calendari de l’apartat anterior)

Juliol 2023 (pendent)

La pròrroga es matricularà de forma automàtica des del CFIS un cop finalitzat el període de defensa ordinària. Quan estigui feta, s'enviarà un email per fer efectiu el pagament de les taxes

Dipòsit memòria i Defensa TFG

Juliol 2023

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

Octubre 2023

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

 

 > TFGs iniciats a la TARDOR (2022-23) 

 

Tràmit

Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària (pròrroga)

Registre TFG Juliol 2022
Matrícula TFG  Es matricula amb la resta d’assignatures a l’e-secretaria(obriu en una finestra nova). (veure calendari de l’apartat anterior)

Febrer 2023 

La pròrroga es matricularà de forma automàtica des del CFIS un cop finalitzat el període de defensa ordinària. Quan estigui feta, s'enviarà un email per fer efectiu el pagament de les taxes

Dipòsit memòria i Defensa  TFG

Febrer 2023

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

Maig 2023

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

  

AL·LEGACIONS A LA CASA (Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació)

 

La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS es celebrarà el 14 de febrer de 2023. El calendari per les al·legacions a la CASA és el següent:

 

Tràmit

Període per fer el tràmit

Com

Explicació d'un baix rendiment (*) Del 24 de gener al 2 de febrer de 2023 S'ha d'enviar per email l'explicació a .
Altres al·legacions a la CASA   Del 24 de gener al 2 de febrer de 2023 S'han d'enviar per email a 

(*) És obligatori per l'estudiantat que extraordinàriament ha suspès alguna assignatura. Les sol·licituds es resoldran a la CASA i s'informarà per email.