Comparteix:

Calendari

Consulteu els diferents calendaris 

 

TRÀMITS ABANS DE LA MATRÍCULATràmits

Període per fer el tràmit

Com

Dades: pre-matrícula d'optatives

Fase 1: 30 de gener de 2024

Fase 2: 5 de febrer de 2024

A través del Racó de la FIB

(consulteu instruccions al seu web)

Electrònica: Reserva d'assignatures

El 22 de gener de 2024

 

A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

 

Física: Reserva d'assignatures

El 22 de gener de 2024

 

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

 

Informàtica: escollir especialitat (només si és el primer cop que matriculeu assignatures d'especialitat)

Del 19 al 24 de gener de 2024

  A través de la intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Informàtica: pre-matrícula d'assignatures d'especialitat

Fase 1: 30 de gener de 2024

Fase 2:  1 de febrer de 2024

A través del Racó de la FIB

(consulteu instruccions al seu web)

Matemàtiques: reserva de grups de les assignatures a matricular

El 29 de gener de 2024

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Telecomunicació: escollir menció (només si és el primer cop que matriculeu assignatures de menció)

Del 19 al 24 de gener de 2024

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Telecomunicació: Reserva d'assignatures 

El 22 de gener de 2024

 

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

 

 

 

Sol·licituds

Període per fer la sol·licitud

Com

Matricular més o menys  crèdits 

Del 19 al 26 de gener de 2024

S'ha d'omplir aquesta instància i enviar per email a   (*)

Matricular assignatures optatives d'altres plans d'estudis

Del 19 al 22 de gener de 2024

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (***)

Reordenació del pla d'estudis 

Del 19 al 26 de gener de 2024

S'ha d'omplir aquesta instància i enviar per email a  (*)

Matricular assignatures com a Complements CFIS 

Del 19 al 26 de gener de 2024

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (***)

Proposta matrícula d'estudiants de nou ingrés provinents d'universitat

Del 19 al 26 de gener de 2024

S'ha d'enviar per email a .

Desvinculació del CFIS 

Del 19 al 26 de gener de 2024

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies->Altres" i àmbit "Altres" (**)

Altres relacionades amb la matrícula

Del 19 al 26 de gener de 2024

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" 

(*)   Les resolucions de les peticions s'informaran per email abans de formalitzar la matrícula.

(**) Les resolucions s'informaran a través de l'e-secretaria.

(***) Les sol·licituds no es resoldran fins que la matrícula hagi finalitzat en tots els centres per conèixer les places que quedin disponibles.  Les resolucions s'informaran a través de l'e-secretaria.

 

MATRÍCULA 

  La matrícula es fa a través de l'e-secretaria en les dates i hores següents. 

Doble titulació

 Dia i hora

Grau Biomèdica+Grau Informàtica

Grau Civil+Grau Informàtica

Grau Electrònica+Grau Informàtica

Grau Física+Grau Informàtica

Grau Informàtica+Grau Matemàtiques

Grau Informàtica+Grau Tec.Serv. Telec

Divendres 2 de febrer de 14h a 16h

 

Grau Aeroespacials+Grau Física

Grau Aeroespacials+Grau Matemàtiques

Grau Biomèdica+Grau Ciència i Eng. Dades

Grau Biomèdica+Grau Física

Grau Ciència i Eng. Dades+Grau Física

Grau Física+Grau Industrials

Grau Física+Grau Matemàtiques

Grau Industrials+Grau Matemàtiques

Grau Matemàtiques+Grau Tec.Serv. Telec

Dilluns 5 de febrer de 11h a 14h

 

Grau Ciència i Eng. Dades+Grau Matemàtiques

Dimarts 6 de febrer de 14h a 16h

 

MODIFICACIONS DE LA MATRÍCULA

  

Tràmit

Període per fer el tràmit

Com

Sol·licitar canvis de grup Del 6 al 8 de febrer  2024 A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Matrícula".
Sol·licitar canvis d'assignatures matriculades Del 6 al 8 de febrer  2024 A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula", indicant detalladament els motius i els canvis que es sol·liciten.

 Les resolucions s'informaran a la mateixa e-secretaria.

 

TFG

 

 > TFGs iniciats a la PRIMAVERA (2023/24)

 

Tràmit

Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària (pròrroga)

Registre TFG

Del 22 al 24 de gener de 2024

-
Matrícula TFG 

Es matricula amb la resta d’assignatures a l’e-secretaria. (veure calendari de l’apartat anterior)

Juliol 2024 (pendent)

La pròrroga es matricularà de forma automàtica des del CFIS un cop finalitzat el període de defensa ordinària. Quan estigui feta, s'enviarà un email per fer efectiu el pagament de les taxes

Dipòsit memòria i Defensa TFG

Juliol 2024

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

Octubre 2024

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

 

 > TFGs iniciats a la TARDOR (2023/24) 

 

Tràmit

Convocatòria ordinària

Convocatòria extraordinària (pròrroga)

Registre TFG Juliol 2023
Matrícula TFG  Es matricula amb la resta d’assignatures a l’e-secretaria. (veure calendari de l’apartat anterior)

Febrer 2024

La pròrroga es matricularà de forma automàtica des del CFIS un cop finalitzat el període de defensa ordinària. Quan estigui feta, s'enviarà un email per fer efectiu el pagament de les taxes

Dipòsit memòria i Defensa  TFG

Febrer 2024

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

Maig 2024

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFG's en el següent enllaç

  

AL·LEGACIONS A LA CASA (Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació)

 

La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS es celebrarà el 13 de febrer de 2024. El calendari per les al·legacions a la CASA és el següent:

 

Tràmit

Període per fer el tràmit

Com

Explicació d'un baix rendiment (*) Del 26 de gener a l'1 de febrer de 2024 S'ha d'enviar per email l'explicació a .
Altres al·legacions a la CASA   Del 26 de gener a l'1 de febrer de 2024 S'han d'enviar per email a 

(*) És obligatori per l'estudiantat que extraordinàriament ha suspès alguna assignatura. Les sol·licituds es resoldran a la CASA i s'informarà per email.