Vés al contingut (premeu Retorn)

Calendari

 

 

Consulteu els diferents calendaris 

 

TRÀMITS ABANS DE LA MATRÍCULA

  

Tràmits

Període per fer el tràmit

Com

Dades: pre-matrícula d'optatives

Fase 1: del 10 al 12 de juliol de 2023 

Fase 2: 17 de juliol de 2023

A través del Racó de la FIB

(consulteu instruccions al seu web)

Electrònica: reserva d'assignatures

Del 3 al 4 de juliol de 2023

A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Física: reserva d'assignatures

Del 3 al 4 de juliol de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Informàtica: escollir especialitat (només si és el primer cop que matriculeu assignatures d'especialitat)

Fins al 4 de juliol de 2023

  A través de la intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Informàtica: pre-matrícula d'assignatures d'especialitat

Fase 1: del 10 a l'11 de juliol de 2023

Fase 2: 13 de juliol de 2023

A través del Racó de la FIB

(consulteu instruccions al seu web)

Telecomunicació: escollir menció (només si és el primer cop que matriculeu assignatures de menció)

Fins al 4 de juliol de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

Telecomunicació: reserva d'assignatures

Del 3 al 4 de juliol de 2023

 A través de la  intranet del CFIS  a l'apartat "Secretaria-> Informació Acadèmica -> Matrícula"

 

 

Sol·licituds

Període per fer la sol·licitud

Com

Matricular més o menys  crèdits 

Del 4 a l'11 de juliol de 2023

S'ha d'omplir aquesta instància i enviar per email a   (*)

Matricular assignatures optatives d'altres plans d'estudis  

Del 4 a l'11 de juliol de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (***)

Reordenació del pla d'estudis 

Del 4 a l'11 de juliol de 2023

S'ha d'omplir aquesta instància i enviar per email a  (*)

Matricular assignatures com a Complements CFIS 

Del 4 a l'11 de juliol de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (***)

Canvi de pla de doble titulació

Del 20 al 27 de juny de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies->Altres" i àmbit "Altres" (**)

Desvinculació voluntària del CFIS

Des del 20 fins el 27 de juny de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies->Altres" i àmbit "Altres" (**)

Altres relacionades amb la matrícula

Del 4 al l'11 de juliol de 2023

A través de l'e-secretaria(obriu en una finestra nova) des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula" (**)

(*)   Les resolucions de les peticions s'informaran per email abans de formalitzar la matrícula.

(**) Les resolucions s'informaran a través de l'e-secretaria.

(***) Les sol·licituds no es resoldran fins que la matrícula hagi finalitzat en tots els centres per conèixer les places que quedin disponibles (probablement al setembre).  Les resolucions s'informaran a través de l'e-secretaria.

 

  

MATRÍCULA 

 

 La matrícula es fa a través de l'e-secretaria en les dates i hores següents. 

Doble titulació

Dia i hora

Grau Aeroespacials+Grau Física

Grau Aeroespacials+Grau Matemàtiques

Grau Biomèdica+ Grau Dades

Grau Biomèdica+ Grau Física

Grau Industrials+Grau Matemàtiques

Grau Física+Grau Industrials

Grau Física+Grau Matemàtiques

Grau Matemàtiques+Grau Tec.Serv. Telec

Dimarts 18 de juliol d'11h a 13h

Grau Aeroespacials+Grau Informàtica

Grau Ciència i Eng. Dades+Grau Física

Grau Ciència i Eng. Dades+Grau Matemàtiques

Grau Civil+Grau Matemàtiques

Grau Civil+Grau Informàtica

Grau Electrònica+Grau Informàtica

Grau Física+Grau Informàtica

Grau Informàtica+Grau Matemàtiques

Grau Informàtica+Grau Tec.Serv. Telec

Dimecres 19 de juliol d'11h a 13h 

  

MODIFICACIONS DE LA MATRÍCULA

  

Tràmit

Període per fer el tràmit

Com

Sol·licitar  canvis de grup

Del 21 al 24 de juliol de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Matrícula".

Sol·licitar  canvis d'assignatures matriculades

Del 21 al 24 de juliol de 2023

A través de l'e-secretaria des del perfil CFIS a l'apartat "Instàncies -> Altres" i a l'àmbit "Matrícula", indicant detalladament els motius i els canvis que es sol·liciten.

 Les resolucions s'informaran a la mateixa e-secretaria.

 

TFG

 

 > TFGs iniciats a la TARDOR (2023/24)

 

Tràmit

Convocatòria ordinària

 Convocatòria extraordinària (pròrroga)

Registre TFG

Del 6 al 10 de juliol de 2023

-

Matrícula TFG 

Es matricula al juliol de 2023 amb la resta d’assignatures a l’e-secretaria(obriu en una finestra nova). (veure calendari de l’apartat anterior)

Gener 2024

La pròrroga es matricularà de forma automàtica des del CFIS i s'enviarà un email per fer efectiu el pagament de les taxes

Dipòsit memòria i Defensa TFG

Gener 2024

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFGs en el següent enllaç

Maig 2024

Consultar els Procediments i Calendari d'avaluació de TFGs en el següent enllaç

 

AL·LEGACIONS A LA CASA (Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació)

 

La Comissió d'Accés, Seguiment i Avaluació del CFIS es celebrarà el 26 de juliol de 2023. El calendari per les al·legacions a la CASA és el següent:

 

Tràmit

Període per fer el tràmit

Com

Explicació d'un baix rendiment 

Des del 17 al 20 de juliol de 2023 a les 14 h

S'ha d'enviar per email l'explicació a (*)

Altres al·legacions a la CASA 

Des del 17 al 20 de juliol de 2023 a les 14 h

S'han d'enviar per email a  (*)

(*) És obligatori per l'estudiantat que extraordinàriament ha suspès alguna assignatura. Les sol·licituds es resoldran a la CASA i s'informarà per email.

(**) Les sol·licituds es resoldran a la CASA i s'informarà a través de l'e-secretaria.